Large selection of products and fast shipping!
Go to wishlist Önskelista

Kundvagn

Your cart is currently empty

Allmänna villkor

Artikel 1: Allmänna bestämmelser
E-handelswebbplatsen premiumwashroom.com är ett ApS med säte i Köpenhamn under namnet VanA ApS, moms DK41195290, och erbjuder sina kunder möjlighet att köpa produkterna från sin onlinebutik online.

De nuvarande allmänna villkoren ("Villkor") gäller för alla beställningar som görs av en besökare på denna e-handelswebbplats ("Kund"). Vid beställning via PremiumWashroom webbshop måste kunden uttryckligen acceptera dessa villkor, med vilka han samtycker till tillämpningen av dessa villkor, till undantag för alla andra villkor. Ytterligare villkor för kunden är undantagna, utom när dessa har accepterats skriftligt av Premium Washroom skriftligen och uttryckligen.

Artikel 2: Pris
Alla angivna priser uttrycks i EURO, DKK, NOK, SEK, alltid inklusive och exklusive moms och alla andra tullar eller skatter som ska betalas av klienten.

Om kostnader för leverans, bokning eller administration debiteras kommer detta att nämnas separat.
Prisindikationen hänvisar endast till artikeln eftersom den beskrivs muntligt. De medföljande fotona är designade för dekoration och kan innehålla element som inte ingår i priset.

Artikel 3: Erbjudande
Trots det faktum att onlinekatalogen och e-handelswebbplatsen är sammanställda med största omsorg, är det fortfarande möjligt att den angivna informationen är ofullständig, innehåller materiella fel eller inte är aktuell. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte Premium Washroom. Premium-tvättstuga är endast bundet av en skyldighet för medel för att informationen är korrekt och fullständig. Premium Washroom är inte på något sätt ansvarigt vid uppenbara materialfel, inställnings- eller tryckfel.

Om kunden har specifika frågor om t.ex. storlek, färg, tillgänglighet, leveransperiod eller leveransmetod ber vi kunden om att kontakta vår kundtjänst i förväg.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och kan justeras eller dras tillbaka när som helst av Premium Washroom. Premium Washroom kan inte hållas ansvarigt för en produkts otillgänglighet. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs på villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.


Artikel 4: Online-köp
Kunden gör ett val från webbsortimentet och lägger till detta i sin kundvagn.

Innan den faktiska beställningen får kunden en översikt över:

  1. Enhetspriset

  2. Det totala priset för det valda paketet

  3. Leveranskostnaden

Med hjälp av ett inloggningssystem kan kunden använda en specifik, tidigare beviljad försäljningsgrad.
Beställningen kan alltid öka, minska och tas bort eller användas som offert eller effektiv beställning.

Kunden har valet mellan följande betalningsmetoder:

Premium Washroom har rätt att vägra en beställning på grund av en allvarlig brist hos kunden när det gäller beställningar där kunden är involverad.

Artikel 5: Leverans och genomförande av avtalet

Efter mottagande av order får kunden:

1. ett automatiskt genererat e-postmeddelande med bekräftelse av ditt erbjudande
2. en orderbekräftelse med förväntat leveransdatum via e-post
3. ett automatiskt genererat e-postmeddelande med meddelande om slutet av produktionen.
Beroende på avtalet kommer varor att samlas in eller levereras

Objekt som beställs via denna webbshop kan levereras i Europa.
Leveransen sker av ett transportföretag som: UPS, DPD eller GLS eller av Premium Washroom själv.
Varorna levereras till kunden så snabbt som möjligt.

Eventuella synliga skador och / eller kvalitativ brist på en artikel eller annan defekt i leveransen måste rapporteras till Premium Washroom ( info @ premiumwashroo m.com) senast tre arbetsdagar efter mottagandet.

Risken för förlust eller skada övergår till kunden från det ögonblick som han (eller en tredje part som utsetts av honom, som inte är transportören) har mottagit varorna fysiskt. Men risken övergår redan till kunden vid leverans till transportören, om kundens transportör har instruerats att transportera varorna och detta val inte erbjöds av Premium Washroom.

Artikel 6: Förbehåll för ägande

De levererade artiklarna förblir den exklusiva egenskapen till Premium Washroom tills kundens fulla betalning.

Kunden förbinder sig, om det är nödvändigt, att informera tredje parter om behållningen av Premium Washroom, till exempel till alla som beslagar föremål som ännu inte har betalats för.

Artikel 7: Returer

Kunden har rätt att dra sig ur avtalet inom 14 kalenderdagar utan att ange någon anledning. Med undantag för varor som produceras i vår verkstad, eller varor med specifika egenskaper som inte köps och säljs regelbundet.

Bestämmelserna i denna artikel gäller endast kunder som i sin egenskap av konsumenter köper varor online från Premium Washroom.

Kunden har rätt att dra sig ur avtalet inom 14 kalenderdagar utan att ange någon anledning. Med undantag för varor som produceras i vår verkstad, eller varor med specifika egenskaper som inte köps och säljs regelbundet.

Återtagstiden löper ut 14 kalenderdagar efter dagen:

a) när det gäller serviceavtal eller digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium: "av avtalets ingående",

(b) för försäljningskontrakt (inklusive avtal som täcker både varor och tjänster): "på vilken Kunden eller en tredje part som utsetts av Kunden, som inte är transportören, fysiskt har varan.";

c) för kontrakt där kunden har beställt flera varor i samma beställning som levereras separat: "där kunden eller en tredje part som utsetts av kunden, som inte är transportören, fysiskt får det sista godet.";

d) för kontrakt för leverans av en vara består av flera transporter eller delar: "på vilken Kunden eller en tredje part som utsetts av Kunden, som inte är transportören, fysiskt tar emot den sista försändelsen eller den sista delen.";

e) för kontrakt för regelbunden leverans av varor under en viss period: "där kunden eller en tredje part som utsetts av kunden, som inte är transportören, fysiskt utnyttjar det första godet."

För att utöva ångerrätten måste kunden informera Premium Washroom, tel: via ett entydigt skriftligt uttalande per post om sitt beslut att återkalla avtalet.

För att följa återtagningsperioden måste kunden skicka sitt meddelande om sin utövande av ångerrätten innan utträdesperioden har löpt ut.

Kunden måste returnera varorna utan dröjsmål, men i alla fall senast 14 kalenderdagar efter den dag då han har meddelat sitt beslut att säga upp avtalet till Premium Washroom, eller överlämna det till Premium Washroom.

De direkta kostnaderna för att returnera varorna är på kundens bekostnad.

Om den returnerade produkten på något sätt har minskat i värde förbehåller sig Premium Washroom rätten att hålla kunden ansvarig och kräva ersättning för varje värdesänkande av varorna till följd av kundens användning av varorna. Kund som går utöver vad som är nödvändigt för att bestämma varornas art, egenskaper och funktion.

Endast föremål som finns i originalförpackningen, tillsammans med alla tillbehör, bruksanvisning och faktura eller inköpsbevis kan tas tillbaka.

Om kunden säger upp avtalet kommer Premium Washroom att återbetala alla betalningar som mottagits av klienten fram till den tiden, inklusive standardleveranskostnader, till kunden inom högst 30 kalenderdagar efter det att Premium Washroom har informerats om kundens beslut till överenskommelse. I försäljningsavtal kan Premium Washroom vänta med återbetalningen tills den har fått alla varor tillbaka, eller tills kunden har visat att han har returnerat varorna, beroende på vad som kommer först.

Eventuella extra kostnader som följer av kundens val för en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som erbjuds av Premium Washroom återbetalas inte.

Premium Washroom återbetalar kunden med samma betalningsmetod som kunden har utfört den ursprungliga transaktionen, såvida inte kunden uttryckligen har avtalat annat; Kunden debiteras i alla fall inte för sådan återbetalning.

Kunden kan inte utöva ångerrätten för:

leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium, om framförandet har börjat med kundens uttryckliga förhandsgodkännande och under förutsättning att kunden har erkänt att han förlorar sin ångerrätt (t.ex. nedladdning av musik, mjukvara);  

Artikel 8: Garanti

I enlighet med lagen av den 21 september 2004 om skydd för konsumenter vid försäljning av konsumentvaror har konsumenten lagstadgade rättigheter. Denna lagliga garanti gäller från leveransdatum till den första ägaren. Varje kommersiell garanti lämnar dessa rättigheter obefintade.

Kommersiell garanti = juridisk garanti
För att kunna använda garantin måste kunden kunna visa upp ett köpbevis. Kunderna rekommenderas att förvara originalets förpackning.

För varor som köps online och levereras till kundens hem måste kunden kontakta kundservice och returnera föremålet till Premium Washroom på dess bekostnad.

Vid bestämning av en fel måste kunden informera Premium Washroom så snart som möjligt. I vilket fall som helst måste alla fel rapporteras av kunden inom en period av tre arbetsdagar efter det att den har fastställts. Därefter förfaller ingen rätt till reparation eller utbyte.

(Kommersiell och / eller juridisk) garanti är aldrig tillämplig på defekter som uppstår till följd av olyckor, försummelse, fall, användning av artikeln i strid med det syfte som den utformades för, bristande efterlevnad av bruksanvisningen eller instruktionerna , modifieringar eller ändringar av artikeln, nedbrytning, dåligt underhåll eller annan onormal eller felaktig användning.

Fel som visar sig efter en period på 6 månader efter inköpsdatumet, om tillämpligt leverans, anses inte vara några dolda brister, såvida inte kunden bevisar något annat.

Artikel 9: Kundtjänst
Kundtjänst för Premium Washroom kan nås på +32 488 22 66 14, via e-post på [email protected] eller per post på följande adress HC Ørsteds Vej 50 C, 1879 Frederiksberg C, Danmark

Artikel 10: Påföljder för icke-betalning
Utan att det påverkar utövandet av andra rättigheter som finns tillgängliga för Premium Washroom, i händelse av bristande betalning eller försenad betalning från det datum då avtalet bryts, kommer kunden att vara skyldig en ränta på 10% per år på det obetalda beloppet genom lagstiftning och utan föregående meddelande. Dessutom är kunden lagligt och utan föregående meddelande en schablonersättning på 10% av det berörda beloppet, med minst 25 euro per faktura.

Trots ovanstående förbehåller sig Premium Washroom rätten att ta tillbaka de (helt) betalda föremålen.  

Artikel 11: Sekretess

Premium Washroom respekterar den danska lagen av den 8 december 1992 om skydd av integritet vid behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som du tillhandahåller kommer endast att användas för följande ändamål: information om beställningar och direkt marknadsföring.

Du har en laglig rätt att inspektera och korrigera dina personuppgifter. Med förbehåll för bevis på identitet (kopia av identitetskort) kan du få den skriftliga anmälan om dina personuppgifter gratis via en skriftlig, daterad och signerad begäran till Premium Washroom. Vid behov kan du också be om att korrigera de data som skulle vara felaktiga, ofullständiga eller icke-relevanta.

Vid användning av data för direktmarknadsföring: Du kan motsätta dig att använda dina uppgifter för direktmarknadsföring gratis.

Vi behandlar din information som konfidentiell information och kommer inte att vidarebefordra, hyra eller sälja den till tredje part.

Kunden själv ansvarar för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella och använda sitt lösenord. Ditt lösenord lagras krypterat, så Premium Washroom har inte tillgång till ditt lösenord.

Premium Washroom håller online, anonym, besökarstatistik för att kunna se vilka sidor på webbplatsen som besöks i vilken utsträckning.

Om du har några frågor om detta integritetsförklaring, vänligen kontakta oss på Premium Washroom.

Artikel 12: Användning av kakor

Under ett besök på webbplatsen kan "cookies" placeras på hårddisken på din dator. En cookie är en textfil som placeras av servern på en webbplats i webbläsaren på din dator eller på din mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan inte användas för att identifiera människor, en cookie kan bara identifiera en maskin.

Premium tvättstuga använder:

"First party cookies" är tekniska cookies som används av den besökta webbplatsen själv och som syftar till att göra webbplatsen optimalt. Exempel: inställningar som användaren gjorde under de tidigare besöken på webbplatsen, eller: ett förfylld formulär med data som användaren har gjort under tidigare besök.

"Tredjepartscookies" är kakor som inte härstammar från själva webbplatsen, utan från tredje parter, t.ex. en marknadsförings- eller annonsplugin. T.ex. cookies från Facebook eller Google Analytics. För sådana cookies måste besökaren på webbplatsen först ge tillstånd - detta kan göras via en bar längst ner eller högst upp på webbplatsen med hänvisning till denna policy, vilket inte hindrar ytterligare surfing på webbplatsen.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies inte accepteras, att du får en varning när en cookie installeras eller att cookies därefter tas bort från din hårddisk. Du kan göra detta via inställningarna i din webbläsare (via hjälpfunktionen). Kom ihåg att vissa grafiska element inte kan visas korrekt eller att du inte kommer att kunna använda vissa applikationer.

Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies.

Artikel 13: Ogynnsam giltighet - avsked

Om någon bestämmelse i dessa villkor förklaras ogiltig, olaglig eller ogiltig kommer detta inte på något sätt att påverka giltigheten, lagligheten och tillämpningen av de andra bestämmelserna.

Eventuellt misslyckande från Premium Washroom att genomdriva någon av de rättigheter som anges i dessa villkor, eller någon rätt att utöva dem, ska aldrig betraktas som ett avstående från en sådan bestämmelse och ska aldrig påverka giltigheten av dessa rättigheter. .

Artikel 14: Ändring av villkor
Dessa villkor kompletteras med andra villkor som uttryckligen hänvisas till och de allmänna försäljningsvillkoren för Premium Washroom. Vid motsägelse gäller dessa villkor.

Artikel 15: Bevis
Kunden accepterar att elektronisk kommunikation och säkerhetskopiering kan fungera som bevis.

Artikel 16: Tillämplig lag - Behörig domstol

Dansk lag är tillämplig, med undantag för bestämmelserna i internationell privaträtt om tillämplig lag och med undantag av Wienkonventionen om internationella köpeavtal om lös egendom. Om inte kunden är konsument, är det bara domstolarna i distriktet Premium Washroom som är behöriga i tvister.

Vi vill placera cookies på din dator för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Är detta ok? Ja Nej Mer om cookies »